trendinterpretatie

Momoko baseert haar adviezen mede op de interpretatie (!) van trends en doet daar op maat onderzoek naar. Deze onderzoeken zijn met opzet kleinschalig en maken ruimte voor persoonlijke, intuïtieve en spontane waarnemingen.
Invloeden en de ontwikkelingen die voor de doelstelling van de opdracht van belang zijn worden in kaart gebracht, geanalyseerd, geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Het combineren of samenvoegen van ideeën, ontwikkelingen uit andere landen en vreemde branches, sferen, technieken, zienswijzes leidt tot geheel nieuwe inzichten en denkbeelden. Trendinterpretatie is dan ook een belangrijke factor bij de ontwikkeling van toekomstscenario's.

naar bedrijfsleven monique willemse opdrachten publieke sector bedrijfsleven trendinterpretatie TrendExpedition.com spreker publicaties klanten over Momoko portfolio contact/route naar TrendExpedition.com